lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i ekonomisk historia erbjuder ett stimulerande program med goda karriärmöjligheter både inom och utom universitetsvärlden. Programmet har en internationell inriktning där såväl undervisning som forskning sker på engelska. Doktoranderna deltar i internationella forskarnätverk och arbetar med inriktning mot internationell publicering av sina resultat. Mycket av forskningen sker i nära anslutning till institutionens forskningsprojekt eller till de forskningscentra som är knutna till institutionen.

Intresserad? 
Sök till vår forskarutbildning före 15 april.

Kontakt

Patrick Svensson
Associate Professor
Department of Economic History

Study director of the PhD program

Phone: +46 (0)46- 222 08 33
patrick.svensson@ekh.lu.se
Room: Alfa1 2069