lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i ekonomisk historia erbjuder ett stimulerande program med goda karriärmöjligheter både inom och utom universitetsvärlden. Programmet har en internationell inriktning där såväl undervisning som forskning sker på engelska. Doktoranderna deltar i internationella forskarnätverk och arbetar med inriktning mot internationell publicering av sina resultat. Mycket av forskningen sker i nära anslutning till institutionens forskningsprojekt eller till de forskningscentra som är knutna till institutionen.

Kontakt

Patrick Svensson
Associate Professor
Department of Economic History

Study director of the PhD program

Phone: +46 (0)46- 222 08 33
patrick.svensson@ekh.lu.se
Room: Alfa1 2069