lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

RQ20

kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet

Forskningen vid Lunds universitet har i år utvärderats av externa granskare. Den del av RQ20-rapporten som berör ekonomisk historia är riktigt vacker läsning. Starkt beröm ges för institutionens kollegiala kultur, dess öppna och inkluderande forskningsstrategi och dess tre fundament: relevans, internationalisering och att bygga forskningsinfrastruktur (databaser). Detta har enligt granskarna skapat en imponerande produktiv, kreativ och diversifierad forskningsmiljö, extrem framgång i att vinna forskningsanslag, starkt utfall i publikationer såväl vad gäller antal som bredd, samt möjliggjort rekrytering av ett mångsidigt forskarlag, såväl ämnesmässigt som vad gäller kön och nationalitet.

 

EKH:s utvärdering

Slutgiltig rapport från RQ20

Panelen bestod av fem medlemmar:

Prof. of Economics Kjell G. Salvanes, Panel Chair, Norwegian School of Economics,
Emeritus Prof. of Economics David Greenaway, Nottingham University,
Prof. of Economic History Anne McCants, MIT,
Prof. of Economics Carolyn Moehling, Rutgers University and
Prof. of Statistics Qiwei Yao, London School of Economics.

RQ20 – kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet