lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsområden

  

Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria. Forskningen omfattar också studier såväl av historiska epoker som av aktuella frågor i ett längre tidsperspektiv. Forskningen vid institutionen har i mycket stor utsträckning finansierats med relativt kontinuerliga anslag från både svenska och internationella forskningsfonder. Den framgångsrika finansieringen som alltså till stor del skett i extern konkurrens har möjliggjort en långsiktig utveckling av forskningen med specialisering inom flera olika områden. Vid institutionen arbetar flera forskargrupper bestående av professorer, docenter, postdoks och doktorander, vilka totalt utgör cirka 50 aktiva forskare. Flera av grupperna deltar vidare i program eller nätverk med samarbeten både inom Lunds universitet och internationellt.