lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Historisk ekonomisk geografi

Vår forskargrupp studerar frågor som rör ekonomisk geografi i ett långsiktig perspektiv. Vi analyserar hur och varför placeringen av ekonomisk verksamhet förändras. Vi visar inte bara på  hur historien influerat bildandet av den nuvarande ekonomiska landskapet, utan även på hur geografiska förutsättningar hjälper oss förstå historiska utvecklingsmönster. Bland våra forskningsfrågor återfinns analysen av städers framväxt och utveckling, infrastrukturens betydelse för rumsliga tillväxtmönster, marknadsintegration och skapandet av nationella marknader, grunden för tillverkningsindustrins agglomerering, och de långsiktiga källorna till regional ojämlikhet .

Ekonomiska processer tenderar att röra sig långsamt, och därför krävs en långsiktig perspektiv för att förstå betydelsen av geografiska faktorer i den ekonomiska utvecklingen. Dock är utrymmet för empirisk forskning med hjälp av moderna databaser begränsat, eftersom de flesta regionala dataset omfattar bara några få decennier. Således är en arbetar den här forskningsgruppen mycket med att samla och bygga långsiktiga tidserier över spatiala mönster.

Hittills har gruppen lagt fram nya databaser som täcker regionala BNP (BRP), antal anställda per stad och bransch och transportnät i Sverige, från 1800-talets mitt fram till idag. Vi arbetar för närvarande på att ta våra serier tillbaka till förindustriell tid. Vår grupp har en stark intrnationell komparativ komponent: våra analyser och databaskonstruktioner är noga avstämda med forskningsinsatser som vidtagits i andra europeiska länder i det internationella nätverket för historisk ekonomisk geografi som vi ingår i.

Kerstin Enflo
Docent

kerstin.enflo@ekh.lu.se
Telefon: +46462227491
Rum: Alfa1 2096

Kerstin Enflo

---------------------------------------------
Thor Berger

doktor

Telefon: +46462220367
Mobil: +46707720778
thor.berger@ekh.lu.se
Rum: Alfa1 2083

---------------------------------------------
Alexandra Lopez Cermeno

doktor

Telefon: +46462220390
alexandra.lopez_cermeno@ekh.lu.se
Rum: Alfa 1 2097

---------------------------------------------
Julius Probst

doktorand

Telefon: +46462220840
julius.probst@ekh.lu.se
rum: Alfa 1 2086