lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i ekonomisk historia: Maria Fibæk

Disputation

Maria Fibæk vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Maria Fibæk har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Rural Income Diversification, Employment, and Differentiation in Kenya and Implications for Rural Change.

Fakultetsopponent är Professor Deborah Bryceson, University of Edinburgh.

Läs mer om avhandlingen

Observera att pga de restriktioner som Corona viruset medför så förflyttas disputationen online på Zoom.

Vänligen skicka mig ett mail, christina.rothman@ekh.lu.se senast den 30 november så skickar jag dig en länk till zoom dagen före. Observera att alla anställda på EKH kommer att få länken dagen före disputationen. 

Om du inte har tillgång till någon dator så kan du följa presentationen online i Alfa 1, rum 1104. Observera att vi följer alla restriktioner gällande Coronaviruset så platserna är mycket begränsade.

 
4 december 2020
10:15–12:00