lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA42 Utvecklingens villkor i ett historiskt perspektiv - från kolonialism till globalisering, 7,5 hp

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att förstå dagens utvecklingsproblem i ett längre tidsperspektiv. Huvudfrågan, varför är vissa länder fattiga och andra inte, spåras till historiska processer som imperialism, nationsbyggande och socioekonomiska omvandlingsförlopp. Dessutom diskuteras vägar ut ur fattigdom för regioner, nationer, sektorer och individer i en långsiktig institutionell kontext. Kursen ställer frågor som: Vilken roll har jordbruket och industrin spelat i utvecklingsprocessen? Hur har strömmar av människor och kapital förändrats och vilken inverkan har detta? Har internationella aktörer som Världsbanken och transnationella företag hjälpt eller stjälpt utvecklingsländerna?