lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningspris till Luciana Quaranta

Publicerad: 2014-03-18

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris 2014 för särskilt framstående avhandlingsarbete inom Ekonomi har i tilldelats Luciana Quaranta

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har tillsammans med Ekonomihögskolan och dess nomineringskommitté tilldelat Luciana Quaranta, fil. dr. i ekonomisk historia, Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris 2014 för särskilt framstående avhandlingsarbete. Priset omfattar ett stipendium om 100 000 kronor. Såhär löd juryns motivering till priset:

Luciana Quarantas avhandling analyserar hur förhållanden vid födseln, till exempel socioekonomisk status och exponering mot smittsamma sjukdomar, påverkar hälsan senare i livet. Avhandlingen, som använder ett långsiktigt historiskt perspektiv, belyser hur bättre diet och minskad sjukdomsbelastning leder till ökad medellivslängd och produktivitet.

Genom sin kreativa och noggranna användning av longitudinella mikrodata och avancerad metodik ligger Quarantas avhandling vid forskningsfronten i ekonomisk historia och demografi, och dess resultat lämnar viktiga bidrag till den vetenskapliga debatten om hälsa och ekonomi. Analysen är alltså historisk men resultaten är i högsta grad relevanta för dagens och framtidens samhällsliv och ekonomi.

Till sin hjälp har Luciana Quaranta haft en världsunik befolkningsdatabas vid Centrum för ekonomisk demografi som gjort det möjligt att följa individer i fem svenska samhällen från 1813 fram till 1968. Hon har studerat hur förhållanden vid födseln, såsom socioekonomisk status och exponering mot smittsamma sjukdomar, påverkar oss senare i livet.

- Jag fann att individer som är födda i år med kikhostepidemier, och som överlever tills de är vuxna, löper en större risk att dö i förtid. För kvinnor är sannolikheten 20 procent och för män 40 procent. Den förhöjda dödligheten drabbade också individer lika oavsett socioekonomisk status, säger Luciana Quaranta.

Luciana Quaranta disputerade den 5 juni 2013 med avhandlingen Scarred for life. How conditions in early life affected socioeconomic status, reproduction and mortality in southern Sweden 1813–1968. Resultaten från avhandlingen fick internationellt genomslag och du kan läsa mer om dem i New York Times, i pressmeddelandet "Sjukdomen som sårar för livet" eller intervjun i Lund Business Review, "How does early life conditions affect us later in life?", där Quaranta förklarar resultaten