lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kvinnors sjuktal har varit högt – även historiskt

Publicerad: 2016-12-28

Att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män är knappast ett modernt fenomen. Det konstaterar ekonomisk-historikern Tobias Karlsson i en ny rapport där han studerat förhållandet mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro under hela 1900-talet.

I en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har Tobias Karlsson, docent på Ekonomihögskolan, undersökt historiska variationer i kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Han har studerat det relativa sjuktalet, förhållandet mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, från 1900-talets början och fram till idag. Idag är kvinnor mer sjukfrånvarande än män, men i början av 1900-talet fanns det nästan inga skillnader.

– Den historiska jämförelsen av relativa sjuktal kan dock vara svårtolkad. Det beror framförallt på att de cirka 20 procent av kvinnorna som var yrkesverksamma var en selekterad grupp, till exempel var de i regel ogifta. När fler gifta kvinnor med barn kom in på arbetsmarknaden ökade skillnaderna mellan män och kvinnors frånvaro mer eller mindre konstant, med undantag av folkhemstiden (cirka 1950–1970) då många kvinnor deltidsarbetade.

– Kvinnors högre sjukfrånvaro är knappast ett modernt fenomen, säger Tobias Karlsson. Visserligen har skillnaden i mäns och kvinnors relativa sjuktal aldrig varit så stor som idag då kvinnors sjuktal är 90 procent högre än mäns, men det finns historiska exempel på branscher där kvinnors sjuktal varit minst lika höga som idag.

Sjuktalen tre gånger så höga för kvinnor och män i svensk tobaksindustri
Tobias Karlsson studerar särskilt den svenska tobaksindustrin 1898–1959. I tobaksindustrin kunde kvinnor vissa år på 1940-talet ha tre gånger så höga sjuktal som männen. Arbetsgivaren Tobaksmonopolet reagerade med utredningar och uppsägningar av kvinnor med större sjukfrånvaro. I kollektivavtalet 1945 fick ledningen också rätt att sänka lönen för arbetare som vars arbetsförmåga var nedsatt.

– Detta historiska exempel har ett dagsaktuellt intresse. Det påminner om att sjukfrånvaro inte bara handlar om individuella beslut och ersättningsnivåer i sjukförsäkringen utan också om företags efterfrågan på arbetskraft, utformning av lönesystem och anställningskontrakt, menar Tobias Karlsson.

Den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955. Rapporten sätter in den offentliga statistiken i ett längre historiskt perspektiv och redovisar det relativa sjuktalet (kvinnor/män) från 1901 till 2015. Före 1955 var medlemskap i sjukkassor frivilligt och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden betydligt lägre än idag. Historiskt sett har det relativa sjuktalet påverkats av vilka som var medlemmar i sjukkassor och förvärvsarbetade.

Här finns hela rapporten ”Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning”

 


Tobias Karlsson, ekonomisk-historiker på Ekonomihögskolan, har i en ny rapport undersökt hur sjukfrånvaron hos män och kvinnor varierat historiskt.