lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mer forskningsmedel till insitutionen

Publicerad: 2018-06-01

Erik Bengtsson, Mikolaj Malinowski och Sara Torregrosa Hetland får tillsamman närmare 4 miljoner kronor av Handelsbankens forskningsstiftelser

Handelsbanken har två stiftelser, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Ändamålet är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. 

Vid vid vårens beslut om anslag tilldelades Erik Bengtsson 1,7 miljoner kronor för sitt projekt "The Swedish transition to equality: income inequality with new micro data, 1862–1970"

Sammanfattning:
Sverige utmärkte sig under efterkrigstiden som ett av världens mest jämlika länder. Hur det blev så vet vi förvånansvärt lite om: tillgängliga data före 1968 berör endast toppinkomsttagare eller enskilda platser. Baserat på ett unikt och tidigare outnyttjat inkomsttaxeringsmaterial presenterar det här projektet den första beräkningen av hela den svenska befolkningens inkomster mellan 1860 och 1970. Statistiken gör det möjligt att utvärdera olika faktorers betydelse för ojämlikhetens utveckling över det långa loppet. Projektet bidrar således med nya insikter om den svenska inkomstfördelningens utveckling och med en förståelse för dess drivkrafter som är unik i ett internationellt perspektiv.

Mikolaj Malinovski fick 1 miljon kronor för projectet "Parliaments and prosperity. The impact of state capacity on economic growth in pre-1800 Europe".

Abstract:
Parliaments are vital for economic growth. However, not all parliamentary regimes succeed in promoting prosperity. We propose that to be able to promote growth, parliaments require legal and financial means to act. We compare four pre-1800 European parliamentary regimes. We collect a large body of new archival material on the capacity of British, Dutch, Polish, and Swedish parliaments to act. We also analyse how these institutions used this power by studying regulations and public spending listed in parliamentary acts. We are the first to systematically investigate if state capacity and  parliamentary actions can explain the differences in economic growth in Europe before 1800.

Sara Torregrosa Hetland fick 1 miljon kronor för projektet "Taxing for the welfare state: public finances and progressivity in the rise of social spending (1910-1970)".

Sammanfattning:
Projektets syfte är att analysera relationen mellan skattestrukturen och uppkomsten av välfärdsstaterna under perioden 1910 till 1970. Fokus ligger på fördelningen av skattebördan och de gemensamma omfördelande effekterna av de offentliga finanserna. Genom att jämföra fem länder som representerar olika modeller av välfärdsstater i litteraturen (Frankrike, Spanien, Sverige, USA och Storbritannien) kommer vi att fastställa rollerna av progressiv eller regressiv beskattning för ökningen av omfördelningen.

Stort grattis till er alla tre!

Kontaktinformation:

Erik Bengtsson
Biträdande universitetslektor
erik.bengtsson@ekh.lu.se
Profil i LU:s forskningsportalen

Mikolaj Malinowski
Postdoktor
mikolaj.malinowski@ekh.lu.se
Profil i LU:s forskningsportalen

Sara Torregrosa Hetland
Postdoktor
sara.torregrosa_hetland@ekh.lu.se
Profil i LU:s forskningsportalen