lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

MFS stipendier utdelade

Publicerad: 2014-11-11

Hård konkurens mellan nio sökande till MFS stipendier

Institutionen har i hård konkurens, mellan nio sökande, delat ut bägge sina MFS stipendier. Anna Berggren ska åka till Indien för att undersöka mikrokreditsytem ur ett genusperspektiv och Ingel Hirv ska studera kvinnorörelser i Brasilien. Ingen andra utlysning kommer att ske under 2014.