lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny bok: Från Värmland till Washington

Publicerad: 2020-10-29

Från Värmland till Washington är tredje volymen av Benny Carlson och Mats Lundahl om Industriens Utredningsinstituts (IUI) historia. De båda tidigare volymerna, Ett forskningsinstitut växer fram (2014) och Ett forskningsinstitut expanderar (2019), täcker IUI:s verksamhet under ett drygt kvartssekel (1939-1966) på dryga 1 300 sidor. De tre volymerna ingår i Institutets för Näringslivsforsknings (IFN) historiska projekt (IUI bytte 2006 namn till IFN).

Den tredje volymen täcker samma tidsspann som de båda tidigare och består av:

  • tre kapitel om IU-medarbetares resor i västerled: Axel Iveroths och Ingvar Svennilsons besök i USA och på Cuba samt samt Jan Wallanders intervjuer med skogsarbetare i Värmland;
  • två kapitel (baserade på längre kapitel i de tidigare volymerna) om evigt brännande ideologiska frågor: Ingvar Svennilson om planhushållning och Erik Höök om offentliga sektorn;
  • två ekonom- för att inte säga vänporträtt av Villy Bergström och nyligen bortgångne Rolf G H Henriksson. 

Boken innehåller lite för varje smak: gräshoppor och älgar, utbud och efterfrågan, krig och fred, disponenter och arbetare, brännvin och cuba libre, Bill Haley och Duke Ellington, Hermann Göring och Fidel Castro.

Boken finns presenterad och tillgänglig för nedladdning här: Från Värmland till Washington

Planen är att en fjärde volym ska föreligga om några år. Arbetet med samtliga volymer är finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser.