lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nytt anslag till forskare vid ekonomisk-historiska institutionen och Centrum för ekonomisk demografi

Publicerad: 2015-10-20

Martin Dribe, professor i ekonomisk historia, och hans grupp på Centrum för ekonomisk demografi har fått 35 miljoner kronor för att studera hur Landskronas uppgång och fall som industristad under 1900-talet påverkat människorna på mikronivå. Genom att analysera datan kan man urskilja vad som skett när det gäller ojämlikhet i hälsa och dödlighet, förändrade familjemönster och könsrelationer, social och ekonomisk rörlighet och invandring och integration. Anslaget är ett av tre större forskningsprojekt i Sverige som nu beviljats anslag av Riksbankens Jubileumsfond (RJ).