lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Postdoktor i ekonomisk historia

Publicerad: 2018-03-21

Ekonomisk-historiska institutionen söker ny postdoktor

Vi utlyser en tjänst som postdoktor inom ett forskningsprojekt om Afrikanska stater och den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet: Förmågan att räkna och samla. Detta är ett projekt inom utvecklingsforskning som finansieras av Vetenskapsrådet och är baserat vid ekonomiska-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet leds av professor Morten Jerven och huvudsyftet är att färdigställa en databas om beskattning och folkräkning i afrikanska stater 1890–2015 samt att använda dessa data för analys av statsbildning, statskapacitet och statlig legitimitet under 1900-talet.

Postdoktorn förväntas kunna arbeta med statistisk och historisk analys av befintliga databaser och medverka till att skapa nya databaser. Postdoktorn förväntas såväl delta i skrivandet av gemensamma papper som genomföra oberoende analyser som resulterar i egenförfattade papper.

Mer information om tjänsten samt ansökan finns att hitta här.

Sista dag för ansökan är 15 april, 2018.

Kontaktperson

Morten Jerven
Professor
morten.jerven@ekh.lu.se