lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Pris till två av våra kollegor

Publicerad: 2017-09-05

Vid årets kongress för European Historical Economics Society i Tübingen, Tyskland, kammade institutionen hem samtliga priser när Thor Berger vann pris för bästa doktorsavhandling och Mikolaj Malinowski vann pris för bästa artikel publicerad i the European Review of Economic History.

Thor Berger och Mikolaj Malinowski

Thor Berger, (2016), Engines of Growth : Essays in Swedish Economic History

Mikolaj Malinowski, (2016), Serfs and the city: market conditions, surplus extraction institutions, and urban growth in early modern Poland