lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Projektassistenter sökes

Publicerad: 2017-11-23

Ekonomisk-historiska institutionen har fyra utlysningar ute och söker 5 eller fler projektassistenter till tre olika spännande projekt.

1) Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet söker 1-2 projektassistenter som ska delta i projektet ”Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn och dess effekter genom livet- en studie av Skåne från 1920 till idag”. Projektet ska undersöka vilka effekter institutionaliseringen av barnafödandet i sjukhus samt barnomsorg i daghemsinstitutioner har över individens hela livscykel. 

Projektassistent ska främst arbeta med att registrera information från arkivkällor som individuella förlossningsjournaler såväl som listor över barn inskrivna i förskolor. Huvuduppgiften är digitaliseringen av arkivmaterial i en databas. Digitaliseringen kommer att ske i arkiven i Lund och Landskrona, alternativt från bildmaterial som tas i arkiven. Läs mer.

2) Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet söker en projektassistent för Swinno-projektet. Assistenten ska utforma, förberedda och behandla enkäter (på svenska) kring betydelse av svenska innovationer för företag, kunder, miljö och samhället. Assistenten ska skriva en slutrapport på engelska.

Assistenten ska också bidra till intervjuer samt göra olika efterforskningar kring betydelse av svenska innovationer i Swinno-databasen. Assistenten ska delta i projektmöten (på engelska) och möjligtvis delta i tillkommande forskningsarbeten, till exempel arbeta med facktidskriftsläsning, lägga in innovationer i SWINNO databasen, eller göra litteraturöversikter.

Assistenten förväntas arbeta med andra forskare både från institutionen, från andra institutioner vid Lunds universitet och från andra universitet både nationellt och internationellt samt att aktivt delta i verksamheten vid institutionen. Läs mer.

3) Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet söker en projektassistent för Swinno-projektet. Assistenten ska utforma, förberedda och göra intervjuer (på svenska) med representanter av företag och annorlunda organisationer kring företags innovationer och betydelsen av innovationerna för företag, kunder, miljö och samhället. Assistenten ska sammanfatta intervjuerna på svenska och skriva en slutrapport på engelska.

Assistenten ska också bidra till enkäter samt göra olika efterforskningar kring betydelsen av svenska innovationer i Swinno-databasen. Assistenten ska delta i projektmöten (på engelska) och möjligtvis delta i tillkommande forskningsarbeten, till exempel arbeta med facktidskriftsläsning, lägga in innovationer i SWINNO databasen, eller göra litteraturöversikter.

Assistenten förväntas arbeta med andra forskare både från institutionen, från andra institutioner vid Lunds universitet och från andra universitet både nationellt och internationellt samt att aktivt delta i verksamheten vid institutionen. Läs mer.

4) Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet söker minst 3 projektassistenter som ska arbeta med digitalisering och systematisering av Fabriksberättelserna 1800–1914.

Projektassistenterna ska arbeta tillsammans med forskare med det gemensamma målet att utveckla en högkvalitativ databas över Sveriges industrialisering. Projektassistenterna kommer att arbeta med att årsvis föra in uppgifter i Excel-ark, med likartade och ganska repetitiva arbetsmoment. Fabriksberättelserna utgörs av handskrivna originalhandlingar men efter 1863 är de förda i enhetliga formulär, år för år, stad för stad, fabrik för fabrik. De uppgifter som förs in är fabrikernas namn, ägare, typ av produktion, kraftkällor, arbetskraft och produktionsvärden. Läs mer.