lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Regioner, fattigdom, växelkurser och modersmål i fokus

Publicerad: 2017-05-17

Vilka regioner får se sin tillväxt ta fart? Hur tar sig ett land ut ur fattigdom? Det är några av frågorna som tas upp på årets upplaga av En dag för ekonomisk historia.

Vad krävs för att låginkomstländer ska kunna lyfta människor ur fattigdom? Det är en av frågorna under En dag för ekonomisk historia. Foto: Adam Jones

Kerstin Enflo, Jonas Ljungberg, Martin Andersson och Anna Tegunimataka – allesammans forskare i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet – föreläser om allt från regional tillväxt och jämlikhet mellan europeiska länder, till strukturomvandling i låginkomstländer och utbildningsreformer i vårt grannland Danmark.

Martin Andersson, docent i ekonomisk historia, berättar om sitt föredrag:

– Även om det globala välståndet under de senaste decennierna höjts lever fortfarande cirka 10 procent av världens befolkning under fattigdomsgränsen. Att få igång den ekonomiska utvecklingsprocessen och eliminera den extrema fattigdomen i utvecklingsländerna har högsta prioritet enligt de globala utvecklingsmålen. Men vad krävs för att låginkomstländer ska kunna lyfta människor ur fattigdom? Vad kan vi lära av historiska processer och finns det en modell som är giltig för alla?

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia, kommer att tala om hur förändringar i tillgången till marknader påverkat regioners tillväxt och om de skapat nya långsiktiga mönster:

– Före industrialiseringen tillhörde de nordiska länderna Europas fattiga periferi. Idag utgör regionen som helhet världens tionde största ekonomi. ’Den Nordiska Modellen’ har framgångsrikt klarat att kombinera en hög integration på världsmarknaden med låga regionala ojämlikheter. Beror framgången på medvetna offentliga satsningar (främst under efterkrigstiden), eller går förutsättningarna för regional jämlikhet att spåra tillbaka till den förindustriella perioden?

Jonas Ljungberg är professor i ekonomisk historia, och Anna Tegunimataka lägger fram sin doktorsavhandling i ekonomisk historia den 2 juni.

 

Dagens program i sin helhet

Kerstin Enflo: ”Geografins fånge? Lärdomar av regional tillväxtanalys på lång sikt”
Jonas Ljungberg: ”Från guldmyntfot till euro. Växelkurssystem, tillväxt och jämlikhet mellan länder i Europa”
Martin Andersson: ”Vägen ut ur fattigdom – strukturomvandling som kompass för dagens låginkomstländer”
Anna Tegunimataka: ”Spelar modersmålsundervisningen någon roll? En studie av en dansk utbildningsreform”

Tid: kl 13–16 torsdag 18 maj
Plats: AF-borgen, Sandgatan 1, Lund

Kontakt: kristin.fransson@ekh.lu.se eller 046-222 44 74