lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stora och många forskningsanslag till institutionen

Publicerad: 2014-11-12

Drygt 26,8 miljoner kronor i nya anslag

Under 2014 har det gått mycket bra för institutionen, Centrum för ekonomisk demografi inräknat, vid våra forskningsansökningar. Ett stort antal av våra forskare har beviljats medel och projekten är spridda över stora delar av vårt forskningsfält, vilket gör penningregnet extra roligt. Tillsammans har våra forskare dragit in drygt 26,8 miljoner kronor i nya anslag, och året är inte slut ännu. Storartat!
 

Dessa projekt har hittills beviljats i år:

Benny Carlson 2,7 mkr Familjen Kamprads Stiftelse
Invandrarföretagande och mentorskap – politik och praktik med fokus på somalier i tre (alternativt fyra) länder

Kerstin Enflo 3,3 mkr VR h+S
Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden (också beviljat av Forte med 3,6 mkr)

Erik Green 4,5 mkr VR H+S
Exploatering eller utveckling? – en kartläggning av storjordbrukets etablering och utveckling i Kenya, Malawi, Sydafrika och Zimbabwe, 1900–2010

Astrid Kander 2,5 mkrVinnova/Tekes
Renewal of manufacturing. Understanding divergent innovation trends in Finland and Sweden

Jonas Ljungberg 3,4 mkr RJ
Asymmetriska trender under olika växelkurssystem: konsekvenser för konvergens och tillväxt

Fay Lundh Nilsson 3,2 mkr VR Utbild.
Teknisk utbildning och regional utveckling - Elementarskolor som noder för industriell utveckling i Sverige 1850–1920

Mats Olsson 1,9 mkr Handelsbanken
Wages, economic performance and inequality. Scandinavia in the "Little Divergence" in Europe

 

CED
Jonas Helgertz 0,9 mkr Crafoordska stiftelsen
Effekter av exponering för hälsochocker och interventioner under fosterstadiet och det första levnadsåret på arbetsmarknadsutfall i vexen ålder; Sverige 1900–2012

Maria Stanfors 1,2 mkr RJ Sabbatical
The road to gender equality. A one-year sabbatical at Cornell University

Maria Stanfors 3,2 mkr Forte
It's about time! Gender, parenthood and changing time use patterns, 1990–2010