lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tidig sjukdom ökar sjukskrivningar senare i livet

Publicerad: 2015-11-05

Barn som drabbas av hälsoproblem under det första levnadsåret är mer benägna att vara sjukskrivna senare i arbetslivet. Det visar en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Barn som drabbas av hälsoproblem under det första levnadsåret är mer benägna att vara sjukskrivna senare i arbetslivet. Det visar en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

I sin avhandling har Mats Persson, doktor i ekonomisk historia, undersökt faktorer som påverkar sjukskrivningar och förtidspensioner från 1980-talet fram till början av 2000-talet. I en artikel visar han, tillsammans med forskarkollegan Jonas Helgertz, att hälsan under första levnadsåret påverkar benägenheten att vara sjukskriven senare i livet.

- Resultaten visar att människor som utsätts försämrade hälsovillkor i början av livet har en högre sannolikhet att sjukskrivas som äldre. Kopplingen mellan dålig hälsa tidigt i livet och sjukskrivningar som vuxen kvarstår även om individen har hög utbildning eller inkomst senare i livet, säger Mats Persson.

Just nu ökar sjukskrivningarna i Sverige mycket kraftigt och kostnaderna för dessa belastar de offentliga finanserna. Frågan om hur vi kan minska dessa i framtiden är alltså högaktuell och därmed också resultaten från studien.

- Resultaten visar att vi bör investera i åtgärder, som exempelvis barnhälsa, tidigt i livet, redan under första levnadsåret, och att dessa åtgärder bör fokuseras till familjer med lägre utbildning och inkomst, säger han.

Resultatet från studien är publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften Social Science & Medicine . Ladda ner artikeln här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614001014