lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Universitetslektor i ekonomisk historia - inriktning innovation och hållbarhet

Publicerad: 2018-11-23

Ekonomisk-historiska institutionen söker en lektor och forskningsledare till en av de tre grenarna av institutionens innovationsforskning. Person ska ha en bas inom innovationsforskning, gärna med inriktning mot hållbarhet, till exempel inom någon av disciplinerna ekonomisk historia, nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi eller ekonomisk geografi.

Forskning och undervisning kring innovation och hållbarhet har varit några  av de snabbt växande inriktningarna vid institutionen under senare år. Innovationsforskningen vid institutionen har för närvarande tre huvudinriktningar: tekniska historiska förändringar, innovationer och global hållbarhet samt Swinno, the database of Swedish Innovations.

Sökande ska uppvisa intresse för att arbeta med att utveckla Swinnos databas och forskningsprogram. Swinno är en högkvalitativ innovationsdatabas som för närvarande täcker perioden 1970–2016 och som bygger på facktidskrifters artiklar om svenska innovationer. Utvecklingen av databasen ska de närmaste åren framförallt ske med inriktning hållbarhet, relaterat till Vinnovas strategiska informationsprogram https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/. Projektet och databasen planeras under den kommande femårsperioden att sysselsätta följande: Forskningsledare och tillika forskare (denna utlysning), forskningsingenjör, projektassistent, postdoktor samt ytterligare tre forskare på 10–20 procent.

Vad gäller undervisning finns bland institutionens mastersprogram ett med specifik inriktning innovation och hållbarhet – Master in Innovation and Global Sustainable Development – med ett trettiotal studenter, men även två kurser på kandidatnivå. Innovation och hållbarhet är prioriterade forsknings- och undervisningsområden vid ekonomihögskolan.

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning, forskning och administration. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå och innefattar även uppsatshandledning och examination på kandidat- och magisternivå. Det finns också goda möjligheter till handledning av framtida doktorander.

Arbetsuppgifterna inom forskning och administration innebär att vara forskningsledare för Swinno, såväl vad gäller att driva inriktningen på forskningen som att vidareutveckla databasen. Detta inbegriper även att initiera och arbeta med den vidare forskningsfinansieringen.

Sista ansökningsdag är 18 januari, 2019.

Mer information och ansökan finns här:
https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:238063/type:job/where:4/apply:1

Kontakt

Astrid Kander, professor

Telefon: 046-2227483 

E-mail: astrid.kander@ekh.lu.se

 

Sista ansökningsdag var 18 januari 2019