lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

Publicerad: 2018-02-16

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser minst sex doktorandtjänster med sista ansökningsdag 3 april

Application text in English.

Antalet kandidater som kan antas är beroende av att finansiering finns i form av externa forskningsmedel. Vi vet idag att sådana medel finns inom följande projekt:

- Globalisering och tillväxtens geografi – ett mikroperspektiv på Sveriges industrialisering. Projektet fokuserar på perioden 1800–1914 och undersöker industrialiseringens förlopp och förutsättningar med hjälp av en longitudinell mikrodatabas innehållande alla Sveriges industrier och dess ägare, kraftkällor, maskiner, arbetskraft och produktionsvolym och -värden. Kunskaper i svenska är meriterande. Statistiska kunskaper är nödvändiga. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- Längre arbetsliv och omvårdnadsansvar över livscykeln. Projektet behandlar frågor om framtida tillgång på obetalt omsorgsarbete då en åldrande befolkning innebär en potentiell konflikt mellan längre arbetsliv och ett växande vård-/omsorgsbehov, inte minst för kvinnor. Projektet studerar den äldre vuxna befolkningens betalda och obetalda arbete samt familjedynamiska processer kopplade till hälschocker och omvårdnadsansvar i Sverige och andra länder baserat på register- och surveydata. Kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- Hundra år av skilsmässa. Projektet undersöker skilsmässoutvecklingen i Sverige 1915–2015 från både ett makro- och mikroperspektiv. Det fokuserar på ekonomiska och sociala faktorer som förklaringar till skilsmässor under 1900-talet. Ledde ökat kvinnligt oberoende till fler skilsmässor? Vilken roll spelar konjunkturcykler för variationer i skilsmässotalet? Vilken roll spelar regionala faktorer för skilsmässa? Kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- Historiska arbetsmarknader från ett mikroperspektiv. Projektet analyserar primärt löner och karriärer med hjälp av storskaliga mikrodata och statistiska metoder. Huvudfokus ligger på faktorer och processer som skapade skillnader bland olika grupper som arbetade i svensk tillverkningsindustri kring förra sekelskiftet (ca 1900). Ett könsperspektiv är relevant för delar av projektet. Kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- How welfare shapes our future: Policies targeted at young children and their effects over the full life course – a case study of southern Sweden, 1920 to the present day. Detta projekt undersöker effekterna av institutionalisering av födslar på sjukhus och barnomsorg på daghem –  hur detta påverkat individernas hälsa och framgång från födsel till vuxen ålder. Svenska språkkunskaper är önskvärda men inte nödvändiga. God statistisk kunskap och förmåga att arbeta med stora databaser krävs.

- Svenskar i Amerika: Selektion och ekonomisk integration under massutvandringen kring år 1900. Projektet studerar integrationen av svenskar i USA under tidigt 1900-tal och bygger på folkräkningsdata. Goda statistiska kunskaper är nödvändiga.

Vi hoppas på ytterligare möjligheter och tar naturligtvis gärna emot ansökningar inom andra områden eller av mer generell karaktär.

Läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdag är 3 april 2017