lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning vid Centrum för ekonomisk demografi

Publicerad: 2017-10-27

Postdoktor i ekonomisk historia/historisk demografi med särskild inriktning på longitudinella analyser av mikrodata (en eller flera)

Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en eller flera tjänster som postdoktor. Anställningen är på två år med start 1 januari 2018 eller efter överenskommelse.

Postdoktorn ska bedriva forskning inom forskningsprogrammet Landskrona Population Study, särskilt inom området demografisk analys av longitudinella individdata under perioden 1900-2010. Forskningsprogrammet baseras på socioekonomiska och demografiska mikrodata med information om olika demografiska utfall, yrke och inkomst för ca 350 000 unika individer i Landskrona och omgivande landsbygd.  Sökanden måste självständigt kunna utföra och framgångsrikt slutföra forskning. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra empiriska analyser av olika demografiska processer (hälsa och dödlighet, kön och familj, socioekonomisk stratifiering och rörlighet) och att sammanställa resultat i form av forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. 

Mer infomation om tjänsten.

Martin Dribe 
Professor i ekonomisk historia
Ansvarig för Centrum för ekonomisk demografi
Ekonomihögskolan
046-2224677
martin.dribe@ekh.lu.se