lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Workshop: 'Afrika och Latinamerika - En gemensam ekonomisk historia?'

Publicerad: 2019-08-29

Mer forskning behövs för att fylla avsaknaden av komparativa studier kring Afrikas och Latinamerikas ekonomiska historia

Intresset för Afrikas och Latinamerikas ekonomisk historia har ökat markant de senaste två decennierna men antalet komparativa studier är fortfarande litet. Temat för denna workshop är att föra samman forskare inom detta fält. Keynote speakers är Luis Bértola, Ewout Frankema och Dacil Juif och i programmet finns både inbjudna talare och forskare från Lunds universitet.

Sponsorer är vetenskapsrådet och Marianne & Marcus Wallenberg Stiftelse.

Kontaktperson: Ellen Hillbom

Program