lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anmälningar

Omtentamen

Anmälningar till omtentamen görs via Live@Lund. Anmäl dig senast en vecka före omtentamen.

Vid problem: kontakta institutionens expedition via expeditionen@ekh.lu.se.

 

Omregistrering och tidigt avbrott

För anmälning av omregistrering och tidigt avbrott kontakta institutionens expedition på +46 (0)46-22 27475 eller expeditionen@ekh.lu.se.