lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i ekonomisk historia erbjuder ett stimulerande program med goda karriärmöjligheter både inom och utom universitetsvärlden. Programmet har en internationell inriktning där såväl undervisning som forskning sker på engelska. Doktoranderna deltar i internationella forskarnätverk och arbetar med inriktning mot internationell publicering av sina resultat. Mycket av forskningen sker i nära anslutning till institutionens forskningsprojekt eller till de forskningscentra som är knutna till institutionen.

Kontakt

Astrid Kander
Professor
Studierektor för forskarutbildningen

046- 222 74 83
astrid.kander@ekh.lu.se
Rum: Alfa1 2085