lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser på grundnivå

Vårterminen 2018

EKHA20 Grundkurs, 30,0 hp
2018-01-15 - 2018-06-03

EKHA22 Världens ekonomiska historia, 15,0 hp
2018-01-15 - 2018-06-03

EKHA41 U-länderna och den globala obalansen - framsteg och fattigdom, 7,5 hp
2018-01-15 - 2018-03-19

EKHA42 Utvecklingens villkor i ett historiskt perspektiv - från kolonialism till globalisering, 7,5 hp
2018-03-20 - 2018-06-03

EKHA73 Teknologisk och social utveckling – Historiska erfarenheter och framtida utmaningar, 7,5 hp
2018-01-15 - 2018-03-19

EKHD02 The Global Economy, 15,0 credit points Internet course
2018-01-15 - 2018-06-03

EKHE32 European Integration, 7,5 credit points
2018-03-20 - 2018-06-03

EKHE33 The Break with the Old Order, 7,5 credit points
2018-01-15 - 2018-03-19

EKHE52 Business and Society - a Dynamic Perspective, 7,5 credit points2018-01-15 - 2018-03-19

EKHE53 Financial Systems: Development and Crises, 7,5 credit points
2018-03-20 - 2018-06-03

EKHK17 Field Work/Internship and Research Overview , 15,0 credit points For Bachelors in Development Studies 2018-01-15 - 2018-03-19

EKHK18 Bachelors Thesis in Development Studies SGUTV , 15,0 credit points For Bachelors in Development Studies 2018-03-20 - 2018-06-03

EKHK30 Teori och metod, 15,0 hp
2018-01-15 - 2018-03-19

EKHK31 Kandidatuppsats, 15,0 hp
2018-03-20 - 2018-06-03

SASE10 Swedish Economic Development, 7,5 credit points
2018-02-15 - 2018-03-19

SASE11 Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 credit points
2018-03-20 - 2018-04-24

SASE12 Family and Work: Scandinavia in International Perspective, 7,5 credit points
2018-01-15 - 2018-02-14