lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KALENDARIUM

Slutseminarium

EKH Seminar: Tony Johansson

Seminar title: Sverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970-1990

3 mars 2021 kl. 14:15–15:30

Seminarium

EKH Seminar: Elisa Labbas

Seminar title: TBA

9 mars 2021 kl. 14:15–15:30

Seminarium

EKH Seminar: Jason Lennard

Seminar title: Measuring Inflation Expectations in Interwar Britain

10 mars 2021 kl. 14:15–15:30