lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i ekonomisk historia

Disputation

Yannu Zheng har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln How Immigrants Invent: Evidence from Sweden.

Fakultetsopponent är associate professor Giuseppe Scellato, Polytechnic University of Turin.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 12 april 2017 kl. 10.00-12.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:210