lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKH Seminar: Tony Johansson

Seminarium

Seminar title: Sverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970-1990

Tony Johansson PhD student at the Department of Economic History LU, will give a final seminar titled:

Sverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970-1990

 
3 mars 2021
14:15–15:30