lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Längre arbetsliv – för vem och på vilka villkor?

Föreläsning

LU Futura – Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor – presenterar i höst en ny serie med öppna föreläsningar.

Andra föreläsningen blir:

Om förutsättningar för ett längre arbetsliv

Med en åldrande befolkning både kan och måste vi jobba längre upp i åldrarna för att klara välfärden, men då måste vi också bli bättre på att se till äldre arbetstagares kompetenser och behov, exempelvis i termer av arbetsmiljö. I vilken mån måste även lagar och social infrastruktur ses över?

Läs mer och anmäl dig till föredraget ”Längre arbetsliv – för vem och på vilka villkor?”

 
16 oktober 2019
14:00–17:00

Lokal

LUX, Lunds universitets humanist- och teologcentrum
Helgonavägen 3
223 62 Lund