lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA20, Grundkurs, 30.0 hp

Kursens delkurser kan fritt väljas från Ekonomisk-historiska institutionens kursutbud av kurser med grundläggande behörighet som förkunskapskrav. Alla valbara kurser ges på halvfart, dvs du läser de olika delkurserna parallellt.

Vi rekommenderar att du inom ramen för EKHA20 Grundkurs i första hand läser:

EKHA22 Världens ekonomiska historia, 15.0 hp

Vi rekommenderar vidare att du kombinerar EKHA22 med andra kurser i vårt utbud.

Du ansvarar själv för att plocka ihop exakt 30 högskolepoäng.