lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Genomslag för papper av postdoktor Carl Frey

Publicerad: 2014-02-18

Financial Times, The Economist och svenska medier har uppmärksammat ett papper om automatisering av jobben av postdoktor Carl Frey

Carl Frey, internationell postdoktor på institutionen, har fått genomslag för sitt papper The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to
Computerisation?

Tilsammans med kollegan Michael A. Osborne från Oxford Martin School har Frey undersökt vilka jobb som kan komma att tas över av datorer i framtiden. Hela 47 procent av jobben i USA riskerar att automatiseras menar författarna.Totalt 702 yrken ingår i studien som utförts på USA:s arbetsmarknad. Verksamma personer inom olika yrkesgrupper har besvarat enkäter om arbetsuppgifter, och med hjälp av en beräkningsmodell har Frey och Osborne identifierat hinder och möjligheter till framtida automatisering. Enligt studien kan många jobb egentligen utföras lika bra av datorer och robotar, och det redan inom tjugo år.

Financial Times, The Economist och svenska medier, så som SvD Näringsliv,har uppmärksammat studien.

På måndag, den 24 februari, åker Frey till London för presentera studien för House of Commons.