lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Jenny Lindén Urnes och James Vaupel nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan 2015

Publicerad: 2015-02-23

En svensk företagsägare med stort samhällsengagemang och en världsledande demograf blir nya hedersdoktorer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 2015.

En svensk företagsägare med stort samhällsengagemang och en världsledande demograf blir nya hedersdoktorer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 2015.

Jenny Lindén Urnes, född 1971, är styrelseordförande i Lindéngruppen, ett familjeföretag där tonvikten ligger på att äga och utveckla globala industriföretag med ledande positioner på sina marknader. De tre kärnföretagen i gruppen är Höganäs, Beckers och ColArt.

Jenny Lindén Urnes är en lojal vän till Ekonomihögskolan och en viktig person i skånskt näringsliv med ett djupt intresse för samhällsfrågor. Hon är sedan 2010 medlem av Ekonomihögskolans Rådgivande kommitté och har visat ett stort engagemang i många frågor, inte minst i utbyggnaden av Ekonomihögskolan, det så kallade ECIV-projektet. Hon är även styrelseordförande i Stiftelsen Färgfabriken i Stockholm, en plattform och mötesplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling.

Lindéngruppen är också engagerad i flera projekt för att motverka utanförskap bland unga,  genom exempelvis Uppstart Helsingborg som syftar till att minska segregation i samhället genom att skapa fler jobb, och i Sydafrika där Lindéngruppen sponsrar två Star for Life-skolor nära Beckers fabrik utanför Johannesburg.

Professor James W Vaupel, född 1945 i USA, är en av världens främsta forskare inom åldrandets demografi, ett område som är särskilt aktuellt idag när allt fler blir mycket gamla. Åldrandet berör inte bara individen utan den växande andelen äldre är en stor utmaning för välfärdsstaten eftersom det blir allt fler äldre per arbetare.

För att förstå åldrandets demografi krävs inte bara kunskaper i medicin och biologi utan också i sociologi och ekonomi. James Vaupel har därför tagit en flervetenskaplig ansats i sin forskning och samarbetar nära med Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan såväl inom forskning som undervisning.

Han har varit en flitig besökare i Lund för att delta i konferenser och ge seminarier liksom för att undervisa. Vidare har han varit ett starkt stöd för centrets utåtriktade verksamhet genom att han tog initiativtagare till Population Europe, ett nätverk av Europas ledande demografiska centra med syfte att sprida information om befolkningsrelaterade utmaningar som centret också ingår i.