lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

LUP 200!

Publicerad: 2019-06-27

I år fyller Ekonomisk-historiska institutionen i Lund 70 år och som om inte det vore nog har nummer 200 av institutionens working paper-serie Lund Papers in Economic History (LUPEH) publicerats.

Det är författat av Jonas Ljungberg och betitlat "Nominal and Real Effective Exchange Rates for Europe, 1870-2016: Some methodological issues". Jubileumsnumret presenterar den första databasen över effektiva, dvs handelsvägda, växelkurser för Europa fram till 2016. För att konstruera reala växelkurser krävs även prisstatistik, och LUP 200 gör en kritisk genomgång av hur historiska konsumentprisindex använts i forskningen och avslöjar flera fall av anmärkningsvärt slarv av berömda forskare!

Lund Papers in Economic History började publiceras 1990. Första numret var rubricerat ”Life Events in a Peasant Society in Transition: Causes of Population Changes in Scania 1660-1860” och författat av Tommy Bengtsson och Christer Lundh. Utgivningstakten varierade betydligt från år till år. På senare tid, från och med 2017, har utgivningstakten accelererat kraftigt (se figur neders). 

Historien om institutionens working papers börjar emellertid inte med LUPEH. Dessförinnan, åren 1978-89, utgavs serien Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen. Det var en serie tryckta häften med rött omslag. Första numret var Tommy Bengtssons och Rolf Ohlssons ”Befolkning och konjunkturer i Sverige 1749-1914”. Utgivningstakten låg runt fem nummer om året och sammanlagt blev det 62 nummer. Samme Jonas Ljungberg, som nu svarar för LUP 200, publicerade sina första working papers om svensk varvsindustri i den röda serien 1981.
 
På den tiden, fram till mitten av 1980-talet, hade forskarna inga datorer. Det fanns bara en ”centraldator” på institutionen. Framställningen av ett paper gick till så att forskaren skrev sitt manus på skrivmaskin och lämnade det till en av institutionens sekreterare, Kerstin Bengtsson, som skrev in det på institutionsdatorn och sparade det på en stor floppydisk som levererades till AV-centralen i Lund för tryckning.

Även sedan paperserien bytt namn och utseende trycktes varje exemplar i en mindre upplaga med smörfärgat omslag fram till och med 2009. Nummer 100, "Sweden and Bretton Woods, 1943-1951" av Göran Ahlström och Benny Carlsson, publicerades 2006. Från och med nummer 66 år 1999 finns LUP tillgänglig i pdf-form på institutionens hemsida.
 
200-vallen sprängdes för övrigt redan i våras och serien är för närvarande uppe i 204 nummer. Innevarande år, 2019, ser ut att bli alla tiders rekordår eftersom 17 nummer redan vid halvårsskiftet sett hemsidans ljus. 

Lund Papers in Economic History

Serien ersatte 1990 den tidigare Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, som gavs ut från 1978 till 1989. I den serien kom totalt 62 titlar, varav tre fjärdedelar (75 %) var på svenska.

I LUPEH har omkring 20 % av titlarna varit på svenska. Av de 53 nummer som getts ut de senaste tre åren har dock endast 2 varit skrivna på svenska.

Inledningsvis trycktes alla nummer i LUPEH. Efter 2009 skedde det sporadiskt och vad vi kan se kom det sista tryckta numret ut 2011.

Den som skrivit flest nummer, 17 st, är Christer Lundh (numera verksam i Göteborg). På senare år är Erik Bengtsson den flitigaste skribenten med 9 nummer.

Som framgår av figuren nedan har antalet papers per år varierat, men de senaste tre åren har utgivningstakten varit mycket hög.