lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Postdoktor i ekonomisk historia/demografi sökes

Publicerad: 2018-10-08

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är på två år med start 1 januari 2019 eller efter överenskommelse. Innehavaren kommer att vara knuten till Centrum för ekonomisk demografi.

Postdoktorn ska bedriva forskning inom forskningsprogrammet Landskrona Population Study, särskilt inom området demografisk analys av longitudinella individdata under perioden 1900-2010. Forskningsprogrammet baseras på socioekonomiska och demografiska mikrodata med information om olika demografiska utfall, yrke och inkomst för ca 350 000 unika individer i Landskrona och omgivande landsbygd.  

Sökanden måste självständigt kunna utföra och framgångsrikt slutföra forskning. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra empiriska analyser (databashantering, statistisk analys, mm) av olika demografiska processer (hälsa och dödlighet, kön och familj, socioekonomisk stratifiering och rörlighet) och att sammanställa resultat i form av forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. Innehavaren av anställningen förväntas också delta i centrets olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. I arbetsuppgifterna kan även ingå en begränsad mängd (max 20%) undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

Läs mer om tjänsten här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:227916/

Sista ansökningsdag är 15 november, 2018

Kontakt

Martin Dribe
Professor 
Ekonomisk-historiska institutionen
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
046-2224677
martin.dribe@ekh.lu.se