lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Starkare tillsammans?

Publicerad: 2017-10-31

Professor Maria Stanfors får anslag från Fortes Arbetslivsforskning 2017 med projektet "Starkare tillsammans? Ett mikroperspektiv på svensk arbetarrörelse och arbetsliv kring förra sekelskiftet".

Professor Maria Stanfors

I efterdyningarna av 1990-talskrisen har den svenska samhällsmodellen förändrats. Den fackliga organisationsgraden har sjunkit samtidigt som privata socialförsäkringar, exempelvis för inkomstbortfall vid sjukdom, har blivit vanligare. Dessa förändringar ger förnyad aktualitet åt frågor om arbetsliv och hälsa före välfärdsstatens framväxt. I detta projekt analyserar vi kollektivt handlande och strategier för att hantera risker i arbetslivet under perioden 1880-1930. Projektet består av tre delar. Den första delen handlar om varför industriarbetare (män såväl som kvinnor) anslöt sig till fackföreningar och sjukkassor. Den andra delen handlar om vilka konsekvenser dessa två typer av organisering fick individer, exempelvis i termer av inkomster och livslängd. Den tredje delen fokuserar på företag och handlar om huruvida deras investeringar i den fysiska arbetsmiljön samt deras hållning till arbetarnas organisering påverkade produktivitet, lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Till skillnad mot tidigare forskning på området använder Maria moderna ekonomiska teorier och metoder för att förklara orsaker och konsekvenser av kollektivt handlande. Hon använder genomgående unika mikrodata som länkar samman individer, företag och sjukkassor och möjliggör nya analyser. Projektet bidrar till att komplettera och utmana tidigare forskning som i huvudsak gett en aggregerad bild av hur den svenska samhällsmodellen, kännetecknad av starka fackföreningar och offentligt organiserade välfärdslösningar, växte fram. I ett nutidsperspektiv hjälper denna kunskap oss att bättre förstå om kollektivt handlande, exempelvis i form av fack och sjukkassor, kan bidra till att utjämna eller förstärka skillnader i inkomster och hälsa mellan grupper på arbetsmarknaden.

Vi gratulerar Maria till anslaget på närmare 4 miljoner SEK och önskar henne lycka till med projektet. 

Forte - Nu delar vi ut 61 mijoner kronor till arbetslivsforskning

Kontakt

Maria Stanfors
Professor i eknomisk historia
Centrum för ekonomisk demografi
Ekonomihögskolan
maria.stanfors@ekh.lu.se
Forskningsportalen